Tre personer som tøyer ut på gulvet

Tren trygt hos oss

Vi holder fremdeles åpent alle dager 05-23, men med noen justeringer for å sikre at alle medlemmer kan holde anbefalt avstand. Dersom du føler deg frisk, er du hjertelig velkommen på trening 🏃‍♀️ 🏋️

Under finner du informasjon om:

 • Hvilke tiltak gjelder for deg som medlem

 • Hva gjør vi?

 • Hva skal du gjøre?

Hvilke tiltak gjelder for deg som medlem

1. Gruppetimer er endelig tilbake, med inntil 20 personer i sal

Regjeringen har innført maksantall på 20 personer. Vi ber deg være ekstra nøye med å avbooke om du ikke kan møte slik at andre får muligheten til å delta. Vi holder 1m avstand og 2m avstand ved høy intensitet. Vi legger ut timer fortløpende, så følg med og book gruppetime her.

2. Antallsbegrensning ved studiotrening

For å overholde kravet om makskapasitet og sikre avstand har vi definert et maksantall per senter. Dersom antall besøkende er på maksantallet vil man ikke få tilgang til senteret med medlemsbånd eller QR-kode. Som medlem må du derfor være forberedt på noe ventetid dersom senteret er fullt. Basert på besøkshistorikk vil du sjelden oppleve ventetid, men vi oppfordrer deg likevel til å trene utenfor senterets mest besøkte tider dersom du har mulighet (hverdager kl. 16-20).

3. Munnbind skal benyttes dersom du ikke kan overholde 1m avstand

Medlemmer skal benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan opprettholde anbefalt avstand (for eksempel på vei inn, og ut av senteret og i garderober). Du trenger ikke å benytte munnbind når du trener, men du kan gjøre det om du ønsker. Alle våre PT’er vil benytte munnbind ved gjennomføring av PT timer, og øvrige ansatte vil benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan holde 1m avstand.

4. Garderober er åpne

Vi holder garderobene åpne, men oppfordrer til å skifte og dusje hjemme dersom det er mulig. Benytt gjerne munnbind når du går inn/ut av garderobene ettersom flere av våre garderober er små.

Hva gjør vi?

 • Økt renhold, spesielt på kontaktflater

 • Vi overvåker antall medlemmer som trener samtidig – dersom makstallet overstiges vil systemet nekte medlemmer adgang

 • Ved behov benytter vi smittevernsvakter på senter

 • Vi holder oss hjemme dersom vi har symptomer på covid-19! Ved enkelte tilfeller kan det være vanskelig å bemanne resepsjonen og vi vil da prioritere renhold fremfor å holde resepsjonen åpen.

Hva skal du gjøre?

 • Kom frisk – dersom du har symptomer på covid-19 så bli hjemme!

 • Hold 1m avstand til andre trenende (2m dersom du trener med høy intensitet, f. eks løping)

 • Dersom du har mulighet oppfordrer vi deg til å trene utenfor rushtid (hverdager kl. 16-20), og skifte / dusje hjemme

 • Ta med deg munnbind på trening og bruk munnbind dersom du ikke kan opprettholde 1m avstand

 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann eller bruk håndsprit

 • Vask utstyr – sprayflasker og papir er plassert lett tilgjengelig

 • Host og nys i albuekroken