LOKALE SMITTEVERNSTILTAK

Her finner du viktig informasjon om lokale tiltak og føringer relatert til corona.

OSLO KOMMUNE

Torsdag 26. november gikk Oslo kommune ut med oppdatert informasjon som omhandler den sosiale nedstengningen. Dagens smittesituasjon har ført til at våre sentre i Oslo må holde stengt til 14. desember.

Har du hjemsenter i Oslo og har valgt å holde medlemskapet ditt aktivt i perioden vi holder stengt, vil dette videreføres.

Har du hjemsenter i Oslo og ikke foretatt deg et valg via e-posten si sendte ut, vil medlemskapet ditt fremdeles være fryst i perioden vi må holde stengt.

FOLLO KOMMUNE

Follo kommune har besluttet å videreføre instramninger. Det vil si at Fresh Ski fremdeles holder stengt til 16. desember.

Har du hjemsenter på Fresh Ski og har valgt å holde medlemskapet ditt aktivt i perioden vi holder stengt, vil dette videreføres.

Har du hjemsenter på Fresh Ski og ikke foretatt deg et valg via e-posten si sendte ut, vil medlemskapet ditt fremdeles være fryst i perioden vi må holde stengt.

MOSS KOMMUNE

Moss kommune har besluttet å midlertidig stenge all gruppetimeaktivitet på Fresh Moss fra og med 1. desember til og med 14. desember.

Dersom du har hjemsenter i Moss og har medlemskapet gruppetrening eller Smart har du mottatt en e-post med informasjon om dette.

LIER KOMMUNE

Lier kommune har besluttet å videreføre tiltak, som betyr at våre sentre i kommunen er midlertidig stengt til og med 8. desember

Dersom du har hjemsenter i Lier kommune, har ditt medlemskap automatisk blitt fryst.

ÅS KOMMUNE

Dagens smittesituasjon har ført til at vi må midlertidig stenge våre sentre i kommunen.

Dersom du har hjemsenter i Ås kommune, har ditt medlemskap automatisk blitt fryst.

ULLENSAKER KOMMUNE

Dagens smittesituasjon har ført til at Fresh Jessheim må midlertidig stenges fra og med torsdag 19. november til og med torsdag 3. desember.

Medlemmer som har hjem-senter på sentrene nevnt ovenfor har mottatt en e-post med informasjon om hvordan dette påvirker deres medlemskap hos oss

LØRENSKOG KOMMUNE

Dagens smittesituasjon har ført til at Fresh Skårer må holde midlertidig stengt inntil vi får videre føringer fra kommunen.

Medlemmer som har hjem-senter på sentrene nevnt ovenfor har mottatt en e-post med informasjon om hvordan dette påvirker deres medlemskap hos oss. Dersom stengeperioden forlenges vil frysperioden forlenges tilsvarende, med mindre du har valgt å holde medlemskapet ditt aktivt.

BÆRUM KOMMUNE

Fresh Sandvika og Østerås stenges midlertidig

Dagens smittesituasjon har ført til at våre sentre i Bærum kommune må holde midlertidig stengt inntil vi får videre føringer fra kommunen.

Medlemmer som har hjem-senter på sentrene nevnt ovenfor har mottatt en e-post med informasjon om hvordan dette påvirker deres medlemskap hos oss. Dersom stengeperioden forlenges vil frysperioden forlenges tilsvarende, med mindre du har valgt å holde medlemskapet ditt aktivt. 

LILLESTRØM KOMMUNE

Fresh Skedsmokorset, Fresh Lillestrøm og Fresh Strømmen stenges midlertidig

Dagens smittesituasjon har ført til at våre sentre i Lillestrøm kommune må holde midlertidig stengt inntil vi får videre føringer fra kommunen.

Medlemmer som har hjem-senter på sentrene nevnt ovenfor har mottatt en e-post med informasjon om hvordan dette påvirker deres medlemskap hos oss. Dersom stengeperioden forlenges vil frysperioden forlenges tilsvarende, med mindre du har valgt å holde medlemskapet ditt aktivt. 

Her kan du lese om smittevernstiltak på øvrige sentre