TRYGG TRENING PÅ SENTER

Viktig informasjon om smittevern

Her finner du informasjon om:

 • Kapasitet på våre sentre
 • Munnbind
 • Hva gjør vi?
 • Hva skal du gjøre?

Kapasitet på våre sentre

For å overholde kravet om makskapasitet og sikre avstand har vi definert et maksantall per senter. Dersom antall besøkende er på maksantallet vil man ikke få tilgang til senteret med medlemsbånd eller QR-kode. Som medlem må du derfor være forberedt på noe ventetid dersom senteret er fullt. 

Vi oppfordrer medlemmer til å trene utenfor senterets mest besøkte tider: 16-20, spesielt på hverdager.

Munnbind

Vi følger den gjeldende smittevernsveilederen fra FHI. Vi justerer nå våre rutiner i tråd med anbefalingene om bruk av munnbind.

 • Vi anbefaler våre medlemmer til å bruke munnbind på Fresh i situasjoner der det er vanskelig å opprettholde anbefalt avstand (for eksempel på vei inn, og ut av Fresh). 
 • Vi krever ikke at våre ansatte bruker munnbind, men vi anbefaler bruk av munnbind i situasjoner der man ikke klarer å holde en meters avstand.
 • Som medlem trenger du ikke bruke munnbind når du trener, men du kan gjøre det om du ønsker.

Hva gjør vi?

 • Økt renhold, spesielt på kontaktflater
 • Antall medlemmer som kan delta på samme gruppetime reduseres
 • Vi setter av tid mellom hver gruppetime for å sikre god hygiene og renhold
 • Vi har tydelig avstandsmarkering på våre sentre. Vennligst respekter disse
 • Vi overvåker antall medlemmer som trener samtidig – dersom makstallet overstiges kan medlemmer nektes adgang
 • Vi blir hjemme dersom vi har symptomer på covid-19!
 • Ansatte følger gjeldene karanteneregler

 

Hva skal du gjøre?

 • Kom frisk – dersom du har symptomer på covid-19 så bli hjemme!
 • Hold anbefalt avstand
 • Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann eller bruk håndsprit
 • Vask utstyr – sprayflasker og papir er plassert lett tilgjengelig
 • Host og nys i albuekroken
 • Meldlemmer må til enhver tid følge gjeldene karanteneregler