TRYGG TRENING PÅ SENTER

Viktig informasjon om smittevern

Hva skjer på ditt senter?

Les om lokale smitteverntiltak og hvordan det påvirker din trening og ditt medlemskap her.

For å forebygge smitte har vi utviklet noen senterregler (for deg og oss) og ber deg sette deg godt inn i disse før du kommer på trening. Sammen skal vi vise hensyn og redusere risikoen for smitte av Covid-19. Og vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for at du fortsatt kan trene best mulig til lavest mulig pris!

Munnbind

Vi følger den gjeldende smittevernsveilederen fra FHI. Vi justerer nå våre rutiner i tråd med anbefalingene om bruk av munnbind.
✔ Vi anbefaler våre medlemmer til å bruke munnbind på Fresh i situasjoner der det er vanskelig å opprettholde anbefalt avstand (for eksempel på vei inn, og ut av Fresh). Noen sentre krever bruk av munnbind, les mer om det her
✔  Vi krever ikke at våre ansatte bruker munnbind, men vi anbefaler bruk av munnbind i situasjoner der man ikke klarer å holde en meters avstand.
✔ Som medlem trenger du ikke bruke munnbind når du trener ettersom det ikke er et krav. Dersom du likevel ønsker dette, er det selvsagt ok, men du må medbringe eget munnbind. 

Hva gjør vi?

✔ Økt renhold, spesielt på kontaktflater

✔ Antall medlemmer som kan delta på samme gruppetime reduseres

✔ Vi setter av tid mellom hver gruppetime for å sikre god hygiene og renhold

✔ Vi har tydelig avstandsmarkering på våre sentre. Vennligst respekter disse

✔ Vi overvåker antall medlemmer som trener samtidig – dersom makstallet overstiges kan medlemmer nektes adgang

✔ Vi blir hjemme dersom vi har symptomer på covid-19!

✔ Ansatte følger gjeldene karanteneregler

Hva skal du gjøre?

✔ Kom frisk – dersom du har symptomer på covid-19 så bli hjemme!

✔ Hold anbefalt avstand

✔ Vask hendene grundig og ofte med såpe og vann eller bruk håndsprit

✔ Vask utstyr – sprayflasker og papir er plassert lett tilgjengelig

✔ Host og nys i albuekroken

✔ Kom i treningsklær – vi oppfordrer alle medlemmer til å skifte og dusje hjemme

✔ Meldlemmer må til enhver tid følge gjeldene karanteneregler 

Q AND A 

Nedenfor har vi listet opp en rekke spørsmål og svar, dersom du ikke finner det du leter etter, benytt kontaktskjema eller send oss en mail på info@freshfitness.no

Har dere stengt garderobene?

For at det skal være enklere for deg som medlem å overholde avstandskravene har vi på utvalgte sentre valgt å midlertidig stenge garderobene. På senter som stenger garderober vil det være tilgjengelige ekspresskap som kan benyttes til oppbevaring, og håndvask kan gjøres på toaletter tilknyttet studioområdet. Vi vil kontinuerlig overvåke situasjonen og holder dere oppdatert dersom det skjer endringer.  

Hvordan sørger dere for at det ikke blir for mange på senter?

Vi har definert et maksantall per senter. Vi trekker ut rapporter regelmessig for å følge med på at antall besøk ikke overstiger det maksantallet. Dersom antall besøkende er på maksantallet vil man ikke få tilgang til senteret med medlemsbånd eller QR-kode. Vi er bemannet i de periodene vi har mest besøk og de ansatte på jobb vil også følge med på antall på senter.

Har dere økt bemanning på senter?

På de sentrene som behøver ekstra bemanning for å sørge for at senteret er rent og ryddig har vi tilrettelagt for dette. 

Når lønner det seg å dra på senteret?

Vi oppfordrer medlemmer til å trene utenfor senterets mest besøkte tider: 16-20, spesielt på hverdager.

Hva gjør dere i forhold til renhold på senter?

Vi har økt frekvens på renhold, samt implementert nye rutiner for rengjøring av våre sentre. Blant annet har vi fokus på å regelmessig rengjøre kontaktflater. I tillegg er antibac plassert ved inngangen og flere steder på senter, samt ekstra sprayflasker til å vaske utstyr og apparater.

Hvordan følger dere opp utenfor bemannet åpningstid?

Vi har definert et maksantall per senter. Vi trekker ut rapporter regelmessig for å følge med på at antall besøk ikke overstiger det maksantallet. Vi er bemannet i de periodene vi har mest besøk og de ansatte på jobb vil dermed holde kontroll.

Hva skjer dersom jeg blir syk?

Dersom du er syk, fryser vi medlemskapet ditt så lenge det er behov for det. Dette gjelder uansett hvilken sykdom du rammes av. Det må da foreligge en dokumentasjon fra lege, hvor det spesifiseres hvor lenge du ikke kan trene.

Har du symptomer på Covid-19 skal du ikke trene på senter.

Er alt av utstyr og apparater tilgjengelige?

Vi har sperret av visse apparater på senter for å opprettholde krav om anbefalt avstand.

 Hvilke smittevernstiltak innfører dere på gruppetimene?
✔ Vi reduserer antall plasser på gruppetimer. Dette er for å sikre at du får nok plass rundt deg, i henhold til smittevernreglene. For å sikre plass anbefaler at du planlegger treningen og booker deg inn i god tid før timen (du kan booke deg inn 7 døgn før timen starter) på freshfitness.no eller via appen

✔ Skal du på gruppetime oppfordrer vi alle medlemmer til å unngå å samles i en flokk før og etter timen. Dette gjelder også i garderoben

✔ Vi har satt av tid til vask av utstyr etter hver time, i tillegg til 15 min. mellom hver time slik at du kan komme deg ut av salen før neste time starter, og for at instruktøren skal få tid til å moppe gulvet mellom hver time

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med oss her