Q&A FitnessXpress Storo til Fresh Fitness Storo

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål og svar. Denne oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

Vi oppdaterer denne oversikten etter hvert som vi har mer utfyllende informasjon til deg som i dag er medlem på FitnessXpress Storo. Kom derfor gjerne tilbake senere hvis du ikke finner svar på det du lurte på akkurat nå. Publisert 15.02. Oppdatert 03.04.

Virksomhetsoverdragelse:

Hva skjer med FitnessXpress Hasle, Bislett og Storo?
SATS Group har kjøpt 3 treningssentre fra FitnessXpress. Oppkjøpet tilfører SATS Group sin portefølje i Oslo 3 nye sentre, med nær 9000 medlemmer og ca. 40 medarbeidere.  Vi gjør dette for å tilby treningsglade medlemmer et enda bedre og bredere treningstilbud, slik at flere kan lykkes og få det til. Fastsatt dato for overdragelse er 01.04.2019, med forbehold om varslingsfrister og behandlingstid i Brønnøysundregisteret. 

Hva inngår i overtakelsen?
Sentrene konverteres komplette, det vil si med medlemmer, ansatte, utstyr og husleieavtaler.

Senteret:

Vil Storo bli pusset opp ved virksomhetsoverdragelsen?
Senteret vil bli supplert med noe nytt utstyr i tillegg til at det vil bli omprofilert til Fresh Fitness. Ferdigstillelse er forventet til 01.04.19.

Vil senteret holde stengt under omprofileringen?
Senteret vil holde oppe som vanlig i hele perioden.

Vil det bli endringer i åpningstidene for Storo?
Vi ønsker å integrere senteret som et ordinært Fresh Fitness-senter, som betyr at åpningstidene blir utvidet til kl 05:00-23:00 alle dager hele året.

Vil det bli endringer i forhold til bemannet tid?
Storo vil bli bemannet som et ordinært Fresh Fitness senter:

  • Mandag-fredag kl: 16:00-21:00 
  • Lørdag-søndag kl: 16:00-20:00

Vil mitt medlemskort/-armbånd fortsatt fungere som adgangskort?
Fra og med 1. april trenger du et Fresh Fitness armbånd for å komme inn på senteret. Dette vil du få av betjeningen i resepsjonen på senteret. Resepsjonen er bemannet i hele åpningstiden fra 1. april. 

Vil jeg fortsatt kunne lade mitt medlemskort for handel på senter?
I Fresh Fitness vil du kunne handle på senter med ditt medlemskort/-armbånd uten at dette på forhånd er ladet med et beløp. Kjøp summeres den 8. i måneden og faktureres sammen med medlemsavgiften, med forfall den 20. hver måned. 

Vil tjenesten for glemt kort fortsette som tidligere?

Medlemskort/-armbånd:
Denne tjenesten avvikles. I Fresh Fitness kan medlemmer som har glemt sitt medlemskort/-armbånd ringe kundeservice for å bli sluppet inn utenom de bemannede åpningstidene. Glemt kort/armbånd utløser en advarsel første gang og deretter påløper et gebyr på 20 kr gang nr. 2.

QR-kode:
Alle medlemmer kan hente en QR-kode via «Min side» på Freshfitness.no og benytte denne ved innsjekk gjennom rondellen, men kundeservice må først slippe deg gjennom hoveddøren.

Medlemskap og pris:

Hva skjer med mitt medlemskap ved virksomhetsoverdragelsen?
Du har FitnessXpress Storo som hjemmesenter og overføres derfor til et vanlig Fresh Fitness-medlemskap, inkludert gruppetrening. Fra 01. april får du dermed tilgang til alle Fresh Fitness-sentrene i Norge, men mister tilgangen til FX Bislett, Hasle og Vål’enga. 

I tillegg gir vi deg som en velkomstgave tilgang til studiotrening på alle våre Fresh Fitness-sentre i hele mars. For å benytte deg av denne muligheten kan du enten kontakte vår kundeservice når du er på senteret, eller komme innom i bemannet tidsrom.

Vil jeg få binding på mitt medlemskap?
Fresh Fitness tilbyr kun medlemskap uten binding. 

Blir prisen på mitt medlemskap endret ved virksomhetsoverdragelsen?
Alle medlemmer med et betalende abonnement beholder sin pris de 6 første månedene etter virksomhetsoverdragelsen. Fra 01. oktober 2019 gjelder pris som skrevet i e-post til deg den 15.02.19. Unntaket gjelder for medlemmer som i dag betaler mer enn listepris i Fresh Fitness, hvor prisen settes ned i det medlemsprofilen overføres til SATS, som varslet i e-post. 

Jeg er registrert med Storo som hjemmesenter, men trener kun på Hasle eller Bislet, hva gjør jeg?
Du må ta kontakt med ditt senter og be om å bli overført til ønsket senter senest 31.03.19.
Hvis du endrer til Hasle eller Bislet må du gjerne ta kontakt med SATS Kundeservice og be om å få informasjonen som er sendt medlemmer med disse som hjemmesenter. For Hasle finnes informasjonen her, for Bislet finnes informasjonen her. Det samme vil gjelde informasjon om din prisjustering 01. oktober, som kan bli noe høyere dersom du foretrekker SATS fremfor Fresh Fitness.

Jeg har allerede et medlemskap hos Fresh Fitness, vil jeg likevel bli overført med min FitnessXpress-profil?
Det er viktig at du avslutter et av medlemskapene i god tid før 01.april dersom du har et medlemskap hos begge, da dette ikke fanges opp per automatikk. 

Vil jeg få nye medlemsvilkår ved virksomhetsoverdragelsen?
Fra 01.04.19 vil Fresh Fitness sine medlemsvilkår gjelde for ditt medlemskap. 

Jeg har et abonnement på kroppsanalyse, få jeg videreført dette?
Abonnementet på kroppsanalyse vil ikke videreføres. Vi vil komme tilbake med informasjon vedrørende dette. 

Vil aldersgrensen på Storo bli endret når det blir Fresh Fitness?
Fra 01.04.19 vil aldersgrensen for å inngå medlemskap på Storo bli endret til 15 år. For personer mellom 15-18 år må foresatt være med på senteret for å signere kontrakt og opprette en betalerprofil. 

Jeg har poeng til gode i FX-appen, hva skjer med disse?
Medlemmer som hadde 200 poeng eller mer i FX-appen pr. 31. mars får dette konvertert til et beløp som legges på medlemmenes profil i Fresh Fitness. Dette beløpet kan brukes til å kjøpe retail-produkter og delbetale PT. Det kan ikke brukes til å betale medlemsavgift. Beløpet er 10 kr for hver 100 poeng. Eksempel: Hvis et medlem hadde 1174 poeng, legges 117,40 kr på medlemmets profil. Beløpet vil være tilgjengelig senest 15. april.

Jeg ønsker ikke å bli overført eller fortsette mitt medlemskap, hva gjør jeg?
Ta kontakt med ditt senter senest 27. mars 2019 og be om at medlemskapet stoppes på ønsket dato.

Betaling:

Blir det endring rundt hvordan jeg betaler for mitt medlemskap?

Trekkdato:
Du har i dag betaling over AvtaleGiro med FitnessXpress, og beløpet trekkes månedlig. Betalingen skjer forskuddsvis, som betyr at hvis du trekkes 10. i hver måned, betaler du for perioden fram til den 9. neste måned. FitnessXpress har ikke en fast trekkdato, hvert enkelt medlem trekkes på ulike datoer. FitnessXpress vil gjøre sitt siste AvtaleGiro-trekk den 15. mars. Det betyr at hvis ditt AvtaleGiro-trekk er mellom 1.-15. i måneden, vil din siste betaling skje til FitnessXpress mellom 1.-15. mars og gjelde frem til 1.-15. april. Har du AvtaleGiro-trekk mellom 16.-31. i måneden, vil din siste betaling skje til FitnessXpress i februar og gjelde fram til 16.-31. mars.

Fresh Fitness har fast forfall den 20. i hver måned. Første faktura fra Fresh Fitness vil ha forfall 20. april og vil gjelde for mai måned. I tillegg vil fakturaen inneholde krav om betaling for de dagene i mars og eller april du ikke har betalt for til FitnessXpress.

Eksempler:

  • Hvis du har ditt siste trekk til FitnessXpress den 15. mars betaler du fram til 14. april på denne fakturaen. Første faktura fra Fresh Fitness den 20. april vil inneholde betaling for hele mai, i tillegg til perioden 15.-30. april.
  • Hvis du har ditt siste trekk til FitnessXpress den 27. februar betaler du fram til 26. mars på denne fakturaen. Første faktura fra Fresh Fitness den 20. april vil inneholde betaling for hele mai, i tillegg til perioden 27.-31. mars og 1.-30. april.

Betalingsmetode:
Fresh Fitness tilbyr per i dag betaling via AvtaleGiro og kort på senter. Trekk-/forfallsdato er den 20. i måneden for påfølgende måned. 

Når blir første trekk til Fresh Fitness?
Første trekk til Fresh Fitness blir 20.04.19 for mai måned. 

Hva skjer med min AvtaleGiro?
Ditt faste betalingsoppdrag for AvtaleGiro, tidligere opprettet med FitnessXpress, vil mellom 01.-04. april bli overført til Fresh Fitness AS, som da blir ny betalingsmottaker. Overføringen vil bli håndtert av banken og du trenger ikke å gjøre noe selv i forhold til dette.

AvtaleGiro og beløpsgrense for denne.
Siden du på første faktura blir fakturert for perioden fra du sist betalte for til FitnessXpress og ut mai, anbefaler vi at du så snart du ser trekket i din nettbank ca 8. april sjekker at beløpsgrensen på AvtaleGiro-avtalen er høyt nok til at trekket med forfall 20. april går gjennom. Du kan endre beløpsgrensen enten ved å kontakte din bank eller selv håndtere det direkte i nettbanken når du er logget inn på denne. Husk å endre beløpsgrensen på selve avtalen, ikke bare trekket som ligger til forfall. 
Fra trekket i mai vil beløpet være som varslet i e-post 15.02.19.

Jeg kan ikke se en aktiv AvtaleGiro eller trekk i min nettbank, hva gjør jeg?
Dersom du etter 10. april fortsatt ikke ser en aktiv AvtaleGiro-avtale eller trekk til forfall i din nettbank, må du starte en ny via din bank. KID-nr for opprettelse av AvtaleGiro finner du inne på "Min Side". Gjør du dette omgående vil avtalen være aktiv til trekk i mai. Faktura med forfall 20. april kan betales med mottatt betalingsinformasjon dersom du mottar en faktura per e-post. Denne kan da betales uten fakturagebyr første måneden inntil du har startet en ny AvtaleGiro-avtale.

Tilbyr Fresh Fitness kontantmedlemskap?
Fresh Fitness tilbyr kun abonnement fra måned til måned og uten bindingstid. Dersom du skulle ønske å betale på forskudd kan du gjøre en større betaling på senter og/eller ved innmelding.

Tilbud/fasiliteter:

Har Fresh Fitness-sentrene gruppetrening?
Ja, alle Fresh Fitness-sentrene har gruppetrening.

Vil utvalget av gruppetimer på Storo bli de samme som nå?
Inntil videre blir det ingen endring i tilbudet av gruppetimer på Storo. På sikt vil vi gjøre en vurdering av hvilke timer senteret skal tilby. 

Vil Krønsj fortsatt være et tilbud på Storo?
Inntil videre blir det ingen endring i Krønsj-tilbudet på Storo. På sikt vil vi gjøre en vurdering av hvilke tilbud senteret skal ha. 

Vil Storo beholde sin boksering?
Ja, bokseringen vil bestå som et tilbud på senteret inntil videre. 

Vil Storo videreføre sin jenteavdeling?
Vi opprettholder sonen slik den fungerer pr. i dag med samme apparaturtyper, men den vil ikke være definert som «jenteavdeling», den vil være åpen for alle. 

Vil Storo fortsatt tilby trening på vibrasjonsapparater?
Vi beholder apparatene som er der i dag.

PT-klipp:

Min PT skal ikke fortsette i Fresh Fitness og jeg har klipp igjen, hva skjer med disse?
Klipp som er kjøpt før 01.04.19 er en avtale inngått mellom PT og deg og disse må gjennomføres med samme PT. 

  • Ønsker du å fortsette ditt medlemskap i Fresh Fitness er du velkommen til å ta kontakt med senterleder på ditt senter for å høre om mulighetene for overføring av gjenstående klipp kjøpt av PT. Dette må skje før din PT avslutter sin avtale med senteret.
  • Ønsker du å avslutte ditt medlemskap i Fresh Fitness må du avtale med din PT vedrørende gjennomføring av ubenyttede klipp kjøpt direkte av denne.
  • Klipp kjøpt av Fresh Fitness via senter eller app-/webprofil etter 1. april følger deg som medlem og kan benyttes med annen PT på et valgfritt Fresh Fitness-senter.

Blir det en endring i hvordan jeg kjøper PT-klipp fra 01.04.19?
Fra og med 01.04.19 må du kjøpe PT-klipp på senter. Du velger om du vil betale hele pakken med en gang eller på avbetaling. 

Jeg ønsker ikke å fortsette mitt medlemskap og har PT-klipp igjen, hva skjer med disse?
Vi jobber med å finne en god løsning på dette og vil komme tilbake med mer informasjon. 

Annet:

Jeg har behov for ledsager, hvordan fungerer dette på Fresh Fitness?
Du må oppgradere til et SMART-medlemskap for å kunne ta med deg en ledsager.

Hvorfor har jeg mottatt flere mailer med forskjellig prisinformasjon? 
Dersom din mail står oppført på andre medlemmer, eksempelvis fordi du er betaler for andre, så vil du ha mottatt mail for de du også er betaler for.

Kontaktinformasjon

FitnessXpress:
Telefon 22444555
E-post post@fitnessxpress.no - gruppetrening@fitnessxpress.no

Fresh Fitness:
Telefon 22041515
Kontaktskjema www.freshfitness.no/om-oss/kontakt-oss/