Medlemsbetingelser personlig trening

Hvilke rettigheter og plikter har du som Pt-kunde hos oss? Hva forplikter vi oss til å gjøre?

Disse vilkårene gjelder ved kjøp av personlig trening (PT) på Fresh Fitness Norge:

Vilkår for personlig trening

 1. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. Det oppfordres til å fremvise lege-erklæring ved oppstart av treningsavtalen. All informasjon som personlig trener etterspør og innhenter fra medlemmet, skal være relevant til treningen.
 2. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til annet medlem.
 3. Avtalen er gyldig i tre (3) måneder fra kjøpsdato. Alle klipp må benyttes i løpet av denne perioden.
 4. Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten ved å gi skriftlig melding til Fresh Fitness innen 14 dager fra inngåelse av PT kontrakten, jfr. Angrerettlovens § 20. Klipp som er benyttet vil ikke bli refundert
 5. Etter angrefristens utløp vil ubenyttede PT-klipp ikke kunne tilbakebetales av Fresh Fitness, med unntak av i de tilfeller hvor medlemmet avslutter sitt medlemskap grunnet spesielle omstendigheter jf. gjeldende «Generelle vilkår for medlemskap i Fresh Fitness».
 6. Den personlige trener forbeholder seg retten til å sette inn en annen godkjent personlig trener ved behov.
 7. Dersom medlemmet møter opp forsinket til booket PT time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av booket tid. Dersom den personlige treneren er mer enn 5 min forsinket, vil medlemmet få ny time kostnadsfritt.
 8. Avbooking av time må skje senest 24 timer i forkant av timen direkte til den personlige treneren. Timer som avbookes senere enn dette, eller som medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet.
 9. Den personlige treningen skal gjennomføres i Fresh Fitness sine lokaler, utendørs eller i PT-kundens bolig dersom smittevernhensyn opprettholdes. Det er ikke tillatt å gjennomføre treningen på konkurrerende treningssenter.
 10. Fresh Fitness AS og den personlige trener har taushetsplikt når det gjelder all informasjon om den enkelte kunde/medlem.
 11. Personlig trener har avtale med Fresh Fitness om innkreving av godtgjørelse for sine tjenester.