Vi søker lokaler

Fresh Fitness søker lokaler

Vår ambisjon er å bli best på lavpris i Norge.

Størrelse

1.000 m2 – 1.500 m2

Geografi

Øst, Sør, Vest og Midt-Norge. Min. 40.000 personer innenfor 7 min avstand.

Synlighet

Det skal være mulig å plassere synlig skilting på bygningen og det er å foretrekke lokaler som er synlige fra trafikkert vei.

Transport/P-forhold

Leieobjekt med P-plasser og nærhet til offentlig transport og hovedtrafikkårer foretrekkes.

Plan

Så få plan som mulig – helst alt på ett plan. 2 plan er brukbart og i sjeldne tilfeller vil leieobjekt over 3 plan være anvendelige.

Takhøyde

Så høyt som mulig og minimum 3 meter søyler/bærevegger: Det best egnede leieobjektet er en "kasse" uten søyler eller bærende skillevegger av noen art. Jo mer åpent – jo bedre.

Etasje

Primært 1.etg. Alternativt kjeller kombinert med 1.etg eller 1.etg og 2.etg I enkelte tilfeller vil en 2.etg også fungere.

Ombygning

Utleier forventes å bekoste ombygging til leiers formål. Ombygging forrentes over leien.

Depositum

Inntil 6 mnd. Bankgaranti/konserngaranti fra HFN AB.

Leietid

10+10 år leietid med mulighet for exit fra leiers side etter 5 år ved utkjøp av gjenværende investering gjort i forbindelse med tilpasning av lokaler.

Kontaktperson

Vennligst send aktuelle prospekter og lokasjoner til daglig leder i Fresh Fitness, Lars Fredrik Strøm-Håkonsen. Telefon: 90 92 11 97 eller mail Lars.Strom-Hakonsen@freshfitness.no