Vi søker lokaler

Fresh Fitness er Norges nye lavpris treningssenterkjede. Bak står HFN AB, Nordens største konsern innen treningsrelatert virksomhet. Vår ambisjon er å bli størst på lavpris i Norden.

Størrelse: 1.000 m2 – 1.500 m2 

Geografi: Øst, Sør, Vest og Midt-Norge. Min. 40.000 personer innenfor 7 min avstand.

Synlighet: Det skal være mulig å plassere synlig skilting på bygningen og det er å foretrekke lokaler som er synlige fra
trafikkert vei. 

Transport/P-forhold: Leieobjekt med P-plasser og nærhet til offentlig transport og hovedtrafikkårer foretrekkes.

Plan: Så få plan som mulig – helst alt på ett plan. 2 plan er brukbart og i sjeldne tilfeller vil leieobjekt over 3 plan være anvendelige. 

Takhøyde: Så høyt som mulig og minimum 3 meter søyler/bærevegger: Det best egnede leieobjektet er en ”kasse” uten søyler eller bærende skillevegger av noen art. Jo mer åpent – jo bedre.

Etasje: Primært 1.etg. Alternativt kjeller kombinert med 1.etg eller 1.etg og 2.etg I enkelte tilfeller vil en 2.etg også fungere.

Ombygning: Utleier forventes å bekoste ombygging til leiers formål. Ombygging forrentes over leien.

Depositum: Inntil 6 mnd. Bankgaranti/konserngaranti fra HFN AB.

Leietid: 10+10 år leietid med mulighet for exit fra leiers side etter 5 år ved utkjøp av gjenværende investering gjort i forbindelse med tilpasning av lokaler.

Kontaktperson: Vennligst send aktuelle prospekter, lokasjoner til Ronny Rennemo.
Telefon : 95451097 eller mail ronny.rennemo@freshfitness.no