Cookies, personvern og sikkerhet

Hva betyr dette for deg som medlem og/eller bruker av freshfitness.no?

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om våre medlemmer.

Fresh Fitness AS («Fresh» eller «vi») driver treningssenterkjeden Fresh Fitness. Det er vi som er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i forbindelse med denne virksomheten.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Administrasjon av medlemskap. For å registrere deg som medlem hos oss, og for at vi kan fakturere og administrere ditt medlemskap, behandler vi navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, bilde, type medlemskap og din kommunikasjon med oss. Om du har medlemskap via en bedriftsavtale eller gjennom en partner, vil vi også behandle informasjon om din arbeidsgiver / den partner du har medlemskap gjennom. Om du har studentmedlemskap, vil vi også behandle informasjon om ditt studiested.

Treningsoppfølgning. For å administrere og følge opp din trening hos oss, vil vi registrere din treningshistorikk, dvs. dine besøk på våre treningssentre, din påmelding og avmelding av gruppetimer, din deltakelse på gruppetimer, din bruk av personlig trener og din øvrige bruk av vårt treningstilbud. Om du velger å dele det med oss, vil vi også behandle informasjon om din helse, slik som fysiske skader eller sykdom.

App-funksjoner. For å tilby relevant funksjonalitet behandler vi opplysninger om din trening og preferansevalg du selv gjør i appen. Vi benytter også funksjonalitet som tilbys av Google eller Apple som du velger å aktivere (for eksempel lokasjon eller Bluetooth).

Kjøp. Om du gjør kjøp i vår online butikk, eller dersom du gjør kjøp på et av våre treningssentre som du knytter til ditt medlemskap, vil vi av bokføringshensyn behandle opplysninger om dine kjøp, dvs. hva du kjøpte, tidspunktet for kjøpet og beløp.

Produktutvikling. For å evaluere, forbedre og optimalisere vårt treningstilbud, vil vi kunne behandle dine svar på medlemsundersøkelser, samt analysere statistikk over din bruk av vårt treningstilbud for å forstå våre medlemmers behov og preferanser.

Studier. Av og til rekrutterer vi medlemmer til studier, undersøkelser eller annen forskning, som gjennomføres av andre enn oss. Det er alltid frivillig å delta. Med mindre du samtykker til det, får vi ikke tilgang til opplysninger fra slike studer på individnivå, men vi kan få tilgang til resultatene på aggregert nivå.

Kameraovervåkning. For å ivareta sikkerheten har vi kameraovervåkning på våre sentre.

Vi må ha behandlingsgrunnlag etter GDPR for vår behandling av personopplysninger. For administrasjon av medlemskap, treningsoppfølgning, app-funksjoner og treningsrelaterte tjenester er grunnlaget at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. For kjøp er det nødvendigheten av å oppfylle en rettslig forpliktelse. For produktutvikling er det vår berettigede interesse i forbedring og innovasjon. For studier er det vår berettigede interesse å bidra til forskning og folkeopplysning. For kameraovervåkning er det behovet for å forebygge farlige situasjoner og å ivareta hensynet til våre ansatte og medlemmers sikkerhet. Om det er nødvendig for oss å behandle særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) for å yte våre tjenester til deg, er behandlingsgrunnlaget ditt samtykke som du gir via medlemsvilkårene (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 7 nr. 4).

Vi kan også behandle personopplysninger for andre formål dersom du samtykker til det. I så fall kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Vi kan dessuten behandle personopplysninger med andre forenlige formål, for eksempel for bokføring, ved håndtering av tvister og rettssaker og ved oppkjøp, fusjoner eller lignende transaksjoner.

Hvordan vi driver markedsføring

Vi ønsker å holde våre medlemmer oppdatert om våre tjenester og gi gode tilbud. Derfor vil vi fra tid til annen sende deg nyhetsbrev og markedsføring, for eksempel pr. epost. Vi vil kunne tilpasse slik kommunikasjon ut ifra hvor eller hva du har trent, slik at det blir mer relevant for deg. Om du ikke lenger ønsker å motta markedsføring, kan du bruke avmeldingslenken i de markedsføringshenvendelsene du mottar eller gå inn på "Min Side" på vår nettside. Merk at du ikke kan melde deg av utsendelse av informasjon som ikke er markedsføring.

Hvordan vi behandler opplysninger på sosiale medier

Hvis du besøker våre sider på sosiale medier, vil vi kunne se dine reaksjoner (opplastinger, likes, kommentarer, osv.). Vi vil også ha tilgang i anonymisert statistikk for å kunne få innsikt over bruken av våre sider på sosiale medier. For behandling av slike opplysninger har vi felles behandlingsansvar med det sosiale mediet. Grunnlaget for vår behandling av eventuelle personopplysninger i den forbindelse er at vår berettigede interesse i å ha en side på det sosiale mediet og å ha innsikt i hvordan den brukes. Vær oppmerksom at selv om du sletter din konto eller slutter å følge oss på det sosiale mediet, vil dine reaksjoner fortsatt kunne være tilgjengelig på vår side.

Hvem vi deler personopplysninger med

Vi vil behandle dine personopplysninger konfidensielt. Likevel må vi dele personopplysninger med andre virksomheter for å utføre de formålene som er nevnt over på en god måte:

Konsernselskap. Vi deler opplysninger internt i SATS-gruppen for administrative formål.

Leverandører. Vi deler opplysninger med leverandører som hjelper oss med å yte våre tjenester, f.eks. IT-leverandører. Vi har databehandleravtaler med leverandørene for å sikre at opplysningene behandles forsvarlig og ikke brukes til andre formål.

Vi kan også dele opplysninger med myndigheter hvis vi blir pålagt å gjøre det. Dessuten kan vi dele opplysninger om deg med andre dersom du samtykker til det.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene

Vi oppbevarer opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for de formålene som er nevnt ovenfor. Deretter sletter vi dem. Med mindre du samtykker til noe annet, innebærer dette i hovedsak at:

 • Opplysninger om administrasjon av medlemskap slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

 • Opplysninger om treningshistorikk og opplysninger om online trening slettes senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt.

 • Opplysninger om egentrening i appen slettes når du selv ber om det, men uansett senest seks måneder etter at medlemskapet er opphørt. Vi lagrer ikke lokasjonsdata utover endt sesjon.

 • Opplysninger om treningsrelaterte tjenester slettes løpende.

 • Opplysninger om kjøp slettes etter 5 år i samsvar med bokføringslova.

 • Opplysninger som brukes til produktutvikling slettes ved at vi anonymiserer dem så snart som mulig.

 • Opplysninger som brukes til rekruttering til studier slettes kort tid etter at rekrutteringen har skjedd.

 • Opplysninger fra kameraovervåkning slettes senest én uke etter at opptakene er gjort, med mindre det er sannsynlig at opptakene vil måtte brukes eller utleveres til politiet.

Vi kan velge å anonymisere opplysningene istedenfor å slette dem, dvs. at vi oppbevarer opplysningene, uten at det lenger er mulig å knytte dem til deg som et enkeltindivid.

Dine personvernrettigheter

Du har flere rettigheter etter personvernregelverket, blant annet rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportering og å protestere mot vår behandling av opplysninger om deg. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. Merk at det finnes flere unntak og begrensninger i disse personvernrettigheter som kan gjøre at vi ikke må eller kan la deg utøve dem.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på om du kontakter oss først, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Du kan henvende deg til privacy@sats.no om du ønsker å utøve dine rettigheter, eller om du for øvrig har spørsmål, kommentarer eller ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Cookie-policy

Her finner du informasjon om hvordan SATS ASA bruker informasjonskapsler/cookies, piksler og liknende teknologier (samlet kalt "cookies") på nettstedet freshfitness.no.

Hva er cookies

Cookies: Små tekstfiler som lagres på din enhet (mobil, nettbrett, PC) for å identifisere din nettleser. Cookies kan enten utstedes av oss (førsteparts) eller av andre (tredjeparts).

Piksler: Bildefiler som brukes for å koble deg mot et tredjeparts nettsted, bl.a. for å aktivere cookies fra tredjepartsnettstedet. En piksel kan lese av og skrive til cookies som er lagret på din enhet.

Scripts: Kodesnutter som er nødvendig for å aktivere en piksel, eller som brukes for å identifisere din nettleser eller enhet på tvers av ulike besøk og nettsider.

Hva bruker vi cookies til?

Vi bruker cookies på vår nettside til følgende formål:

 • Nødvendige cookies, dvs. som er nødvendige for å operere vårt nettsted.

 • Cookies for ytelse, dvs. som bidrar til å måle trafikk på vårt nettsted.

 • Cookies for funksjonalitet, dvs. som bidrar til forbedret funksjonalitet og tilpasning på vårt nettsted.

 • Cookies for målrettede annonser, dvs. som bidrar til å vise seg relevante annonser på andre nettsteder basert på din navigasjon på vårt nettsted. Endringer.

Hvilke cookies bruker vi

I cookie-banneret på vårt nettsted lister vi de cookiene som til enhver tid brukes på vår nettside. Der gir vi informasjon om navn, vert, varighet, type, kategori og beskrivelse. Om du ønsker å se slik informasjon, men ikke får opp cookie-banneret fordi du tidligere har besøkt vår side kan du endre informasjonsinnstillinger her. [link]

Vær oppmerksom på at vårt nettsted kan vise, bruke eller lenke til innhold på andres nettsteder som kan medføre at cookies fra tredjeparter blir lagret på din enhet. Dette kan for eksempel skje hvis du navigerer fra Facebook til vårt nettsted. Du kan finne mer informasjon om dette i personvernerklæringen til de aktuelle tredjepartene.

Dine valg

Du kan velge om du ønsker å akseptere eller reservere deg mot cookies gjennom innstillinger i din nettleser. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan gjøre innstillinger for de vanligste nettleserne: Internet ExplorerMozilla Firefox, og Google Chrome.

Du kan også velge hvilke cookies du ønsker å akseptere eller reservere deg mot i cookie-banneret på vårt nettsted.

Om du reserverer deg mot bruk av cookies, kan du oppleve at vårt nettsted ikke fungerer optimalt.

Personvern

Vi knytter normalt ikke cookies til deg som person. Det kan likevel forekomme at du indirekte blir eller kan bli identifisert, f.eks. hvis du logger deg inn på vårt nettsted. I så tilfelle kan vi koble cookies sammen med annen informasjon vi har om ditt kundeforhold, for å gi deg en mer tilpasset brukeropplevelse på vårt nettsted. For mer informasjon, se vår personvernerklæring.

Endringer

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen ved behov, f.eks. dersom vi lanserer nye produkter eller gjør endringer i eksisterende produkter. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på vår nettside.