Fresh Fitness Moss blir Gym City

Her finner du spørsmål og svar relatert til Endringen på Fresh Fitness Moss.

Fresh Fitness har vært til stede i Moss siden åpningen i 2012. Etter pandemien har det vært utfordringer med å gjenskape den samme medlemsbasen og vi har besluttet å selge Fresh Fitness Moss. Ny eier vil åpne et treningssenter som heter Gym City, og vil tilsikte seg på å være et moderne gym tilpasset for alle som er glad i å trene.

Hva skjer med Fresh Fitness Moss nå?

Frem til planlagt overtakelse 1. mai kommer du deg inn og ut av senteret akkurat som i dag, velkommen inn for å trene! I perioden frem mot overtakelse vil ny eier gjennomføre en oppgradering av senteret.

Hva skjer med mitt medlemskap, blir det endret?

Vi planlegger å overføre alle medlemmer til ny eier den 2. mai 2023. Gym Ciy har kun ett treningssenter som betyr at dersom du har hatt tilgang til flere Fresh Fitness senter (Flex eller Smart) vil du fra 1. mai miste tilgangen til de andre Fresh Fitness senterne. Det vil komme mer informasjon på mail om hvordan medlemskapet overføres og hva du som medlem må ta stilling til.

Kommer senteret til å bytte navn?

Ja, senteret kommer til å bytte navn til Gym City

Får jeg nye medlemsvilkår?

Frem til 1. mai gjelder eksisterende medlemsvilkår, og dette tenker vi å kontinuere inntil videre også etter 1. mai 2023.

Vil sentrene være stengt i forbindelse med ombygging?

Nei, ny eier planlegger ingen endringer som vil kreve å stenge sentrene.

Mitt medlemskap er fryst eller er i aktiv oppsigelsestid?

Dersom du har et frosset medlemskap, eller du har sagt opp og er i oppsigelsestid, så vil denne fortsette ved overdragelse til Gym City. Dersom du er i oppsigelse med sluttdato før 1. mai vil du ikke overføres til Gym City.