Senterregler

Hos Fresh Fitness ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

1. VASK, TØRK OG RYDD PÅ PLASS UTSTYR ETTER BRUK Medlemmet skal følge instrukser og retningslinjer gitt av Fresh Fitness ansatte når det gjelder treningsmetoder og håndtering av treningsutstyret.

2. BRUK INNESKO Utesko skal settes på henvist plass eller låses i skap

3. OPPTRE HØFLIG OG VIS HENSYN TIL ANDRE Medlemmet skal ikke opptre uhøflig eller forstyrrende for andre personer som er på senteret.

4. BRUK RENT TRENINGSTØY Bruk helst medbrakt håndkle, eller vask og tørk av apparater, utstyr og matter etter bruk

5. LÅS BAGER OG YTTERTØY INN I SKAP NÅR DU TRENER Låste skap åpnes når senteret stenger, og innholdet oppbevares i en uke. Fresh Fitness er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i skapene.

6. GJØR DEG KJENT MED HVOR SIKKERHETS UTSTYRET FINNES Sjekk plassering av hjertestarter, førstehjelpsskrin og rømningsveier i tilfelle nødsituasjoner. Gjør deg kjent med senterets branninstrukser. Ved nødstilfeller ring vakttelefon 33 30 87 81, ved branntilløp ring 110.

7. VI TILLATER BRUK AV FLYTENDE KALK

8. FILMING OG FOTOGRAFERING AV ANDRE ER IKKE TILLATT UTEN SAMTYKKE

9. IKKE SLIPP VEKTER OG UTSTYR I GULVET

10. QR-KODE/MEDLEMSBÅND ER PERSONLIG OG SKAL IKKE DELES MED ANDRE

ANTIDOPING NORGE - RENT SENTER Fresh Fitness samarbeider med Antidoping Norge. Enhver befatning med dopingmidler er strengt forbudt og vil medføre konsekvenser.

Husk at vi har 15 års aldersgrense på alle våre sentre. Du kan heller ikke ha med deg barn/yngre under 15 år.

Dersom et medlem forårsaker tingskade eller annen formueskade, er vedkommende ansvarlig for å erstatte den skadelidtes økonomiske tap, jf § 4-1. (erstatningsutmålingen).

Ved brudd på senterreglene har Fresh Fitness rett til å nekte medlemmet adgang til Fresh Fitness i en periode, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

God trening!