Senterregler

Hos Fresh Fitness ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

SIKKERHETSREGLER

Hos Fresh Fitness ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

1. OPPDATER PROFILBILDE

Ha alltid oppdatert bilde på din medlemsprofil.

2. FØLG INSTRUKSJONER

Følg ansattes instruksjoner.

3. FORLAT SENTERET VED STENGETID

Forlat senteret innen stengetid.

4. UNNGÅ ULOVLIGE HANDLINGER

Ikke utfør ulovlige handlinger på våre treningssentre som er ulovlig under norsk rett, herunder trusler, trakassering (seksuell eller på annet vis), stjeling eller andre ulovlige aktiviteter.

5. IKKE KONSUMER RUSMIDLER

Ikke konsumer alkohol eller narkotika. Fresh Fitness samarbeider med Antidoping Norge. 

6. FORBUDT MED SEKSUELLE HANDLINGER

Ikke utfør seksuelle handlinger på våre treningssentre, inkludert garderobe og dusjsone.

7. INGEN SALG AV EGNE PRODUKTER

Ingen salg av egne produkter og tjenester.

8. SIKKERHETSANSVAR

Kjenn til plasseringen av hjertestartere og nødutganger.

9. NØDUTGANGER

Ikke blokker nødutganger.

10. OPPBEVAR VERDISAKER I LÅSTE SKAP

Oppbevar verdisaker i låste skap, på bakgrunn av brannsikkerhet. Låste skap som ikke er tømt før stengetid vil åpnes og tømmes av Fresh-ansatte. 

11. TAPTE EIENDELER

Fresh Fitness er ikke ansvarlig for verdisaker som er bortkommet, men vil forsøke å oppbevare eiendeler som er gjenglemt av medlemmer for en periode på inntil 14 dager.

12. FLYTENDE KALK

Vi tillater bruk av flytende kalk. 

13. QR-KODE & MEDLEMSBÅND

QR-kode/medlemsbånd skal ikke deles med andre. 

14. ANSVAR FOR TINGSKADE ELLER FORMUESKADE

Dersom et medlem forårsaker tingskade eller annen formueskade, er vedkommende ansvarlig for å erstatte den skadelidtes økonomiske tap, jf § 4-1. (erstatningsutmålingen).

15. KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLER

Ved brudd på senterreglene har Fresh Fitness rett til å nekte medlemmet adgang til Fresh Fitness i en periode, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

16. ALDERSGRENSE FOR MEDLEMMER

15 års aldersgrense på alle senter, dette gjelder også for medlemmer med barn. 

TRIVSELSREGLER

  • Vær høflig og ikke forstyrrende overfor andre medlemmer og Fresh ansatte. 

  • Ikke filme/ta bilder, selv av medlemmer i bakgrunnen, uten samtykke. Bilder og filmer i garderobe er aldri lov. 

  • Ingen barbering i dusj, garderobe og toalett. 

  • Bruk rent treningstøy og sko.

  • Ikke gå barfot (unntatt i anbefalte timer eller i garderobene).

  • Treningsutstyr skal alltid tørkes av og ryddes på plass etter bruk. 

  • Ikke slipp vekter og utstyr på gulvet. 

God trening!