senterbilde

Vilkår for frys av medlemskap

Her finner du våre vilkår for frys av medlemskap

Du kan fryse medlemskapet inntil fire (4) måneder mot en avgift på kr. 99,-.

For å fryse medlemskapet må du

  • bruke kontaktskjemaet nedenfor

  • oppgi ønsket frysperiode (start- og stoppdato).

Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Merk at frysperioden åpnes uten forvarsel etter endt frysperiode.

Alle typer medlemskap kan fryses avgiftsfritt ved følgende dokumenterte grunner:

  1. Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at du ikke kan trene.

  2. Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

  3. Utstasjonering i jobb eller studier på steder hvor Fresh Fitness ikke er lokalisert.

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys gjennomføres kun ved på forhånd fastsatt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskap ikke kan avsluttes i fryst periode.

📝 Kontaktskjema