Virtuelle sykkeltimer

Virtuelle sykkeltimer spinning

På våre sentre har vi virtuelle sykkeltimer som vises på skjermer. Disse kan du se her under. Husk å ta med hodetelefoner til timen!

Obs – på utvalgte sentre (Ullevål, Valentinlyst og Lade Arena) har vi live sykkeltimer med instruktør. De virtuelle sykkeltimene vil da bli erstattet med live sykkeltimer. Vennligst se gruppetimeplanen for ditt senter for å booke deg inn på våre live sykkeltimer. På Fresh Fitness Trondheim Sentrum og Fresh Fitness Carl Berner tilbyr vi ikke sykkeltimer.

Mandag

Tid Varighet Time
05:10-05:55 45 min Sykkel 1 (45)
06:00-06:30 30 min Sykkel 1 (30)
07:00-08:00 60 min Sykkel 3
08:05-08:55 45 min Sykkel 2 (45)
09:00-09:30 30 min Sykkel 1 (30)
10:00-11:10 70 min World Tour
11:15-11:45 30 min Sykkel 1 (30)
12:00-12:30 30 min Sykkel 2 (30)
14:00-14:45 45 min Sykkel 1 (45)
15:00-15:45 45 min Sykkel 1 (45)
16:00-16:30 30 min Sykkel 2 (30)
17:00-18:10 70 min World Tour
18:15-18:45 30 min Sykkel 1 (30)
19:00-19:30 30 min Sykkel 2 (30)
20:00-20:45 45 min Sykkel 1 (45)
21:00-22:00 60 min Sykkel 3
22:05-22:55 45 min Sykkel 1 (45)

Tirsdag

Tid Varighet Time
05:10-05:45 30 min Sykkel 2 (30)
06:00-07:00 60 min World Tour
07:15-07:45 30 min Sykkel 2 (30)
08:00-09:00 60 min Sykkel 3
09:05-09:35 30 min Sykkel 2 (30)
10:00-10:45 45 min Sykkel 1 (45)
11:00-12:00 60 min World Tour
12:15-12:45 30 min Sykkel 1 (30)
14:00-14:45 45 min Sykkel 1 (45)
15:00:15:30 30 min Sykkel 1 (30)
16:00-16:45 45 min Sykkel 2 (45)
17:00-17:30 30 min Sykkel 2 (30)
18:00-18:45 45 min Sykkel 1 (45)
19:00-20:00 60 min World Tour
20:15-20:45 30 min Sykkel 1 (30)
21:00-21:45 45 min Sykkel 2 (45)
22:00-22:30 30 min Sykkel 1 (30)

Onsdag

Tid Varighet Time
05:10-05:55 45 min Sykkel 2 (45)
06:00-07:00 60 min Sykkel 3
07:05-07:50 45 min Sykkel 1 (45)
08:00-08:45 45 min Sykkel 2 (45)
09:00-09:30 30 min Sykkel 1 (30)
10:00-10:45 45 min Sykkel 2 (45)
11:00-11:45 45 min Sykkel 1 (45)
12:00-13:00 60 min Sykkel 3
14:00-15:00 60 min Sykkel 3
15:05-15:50 45 min Sykkel 2 (45)
16:00-16:30 30 min Sykkel 1 (30)
17:00-17:45 45 min Sykkel 1 (45)
18:00-19:00 60 min Sykkel 3
19:05-20:05 60 min Sykkel 2 (60)
20:10-21:10 60 min World Tour
21:20-21:50 30 min Sykkel 1 (30)
22:00-22:30 30 min Sykkel 2 (30)

Torsdag

Tid Varighet Time
05:10-05:55 45 min Sykkel 1 (45)
06:00-06:45 45 min Sykkel 1 (45)
07:00-08:00 60 min World Tour
08:15-08:45 30 min Sykkel 1 (30)
09:00-09:45 45 min Sykkel 1 (45)
10:00-11:00 60 min Sykkel 3
11:05-11:50 45 min Sykkel 2 (45)
12:00-12:45 45 min Sykkel 1 (45)
14:00-14:45 45 min Sykkel 2 (45)
15:00-15:30 30 min Sykkel 1 (30)
16:00-16:45 45 min Sykkel 2 (45)
17:00-17:45 45 min Sykkel 2 (45)
18:00-19:00 60 min World Tour
19:10-19:55 45 min Sykkel 2 (45)
20:00-21:00 60 min Sykkel 3
21:05-21:50 45 min Sykkel 2 (45)
22:00-22:30 30 min Sykkel 1 (30)

Fredag

Tid Varighet Time
05:10-05:55 45 min Sykkel 2 (45)
06:00-06:45 45 min Sykkel 2 (45)
07:00-07:45 45 min Sykkel 1 (45)
08:00-08:30 30 min Sykkel 1 (30)
09:00-09:45 45 min Sykkel 2 (45)
10:00-10:30 30 min Sykkel 1 (30)
11:00-12:00 60 min Sykkel 3
12:05-12:50 45 min Sykkel 1 (45)
14:00-15:00 60 min World Tour
15:15-15:45 30 min Sykkel 1 (30)
16:00-17:00 60 min Sykkel 2 (60)
17:05-18:05 60 min Sykkel 3
18:10-18:40 30 min Sykkel 1 (30)
19:00-19:30 30 min Sykkel 2 (30)
20:00-20:30 30 min Sykkel 1 (30)
21:00-22:00 60 min Sykkel 3
22:05-22:55 45 min Sykkel 2 (45)

Lørdag

Tid Varighet Time
05:10-05:55 45 min Sykkel 1 (45)
06:00-06:45 45 min Sykkel 2 (45)
07:00-07:45 45 min Sykkel 2 (45)
08:00-09:00 60 min Sykkel 3
09:00-09:30 30 min Sykkel 1 (30)
10:00-10:45 45 min Sykkel 1 (45)
11:00-11:30 30 min Sykkel 2 (30)
12:00-13:00 60 min Sykkel 3
14:00-14:30 30 min Sykkel 1 (30)
15:00-16:00 60 min World Tour
16:15-16:45 30 min Sykkel 1 (30)
17:00-17:45 45 min Sykkel 2 (45)
18:00-18:45 45 min Sykkel 1 (45)
19:00-19:30 30 min Sykkel 2 (30)
20:00-20:45 45 min Sykkel 1 (45)
21:00-22:00 60 min Sykkel 3
22:05-22:35 30 min Sykkel 2 (30)

Søndag

Tid Varighet Time
05:10-05:55 45 min Sykkel 2 (45)
06:00-06:30 30 min Sykkel 1 (30)
07:00-07:45 45 min Sykkel 1 (45)
08:00-08:45 45 min Sykkel 1 (45)
09:05-09:50 45 min Sykkel 1 (45)
10:00-10:45 45 min Sykkel 2 (45)
11:00-12:00 60 min World Tour
12:20-12:50 30 min Sykkel 1 (30)
14:00-14:45 45 min Sykkel 1 (45)
15:00-15:30 30 min Sykkel 2 (30)
16:00-16:45 45 min Sykkel 1 (45)
17:00-18:00 60 min Sykkel 3
18:05-18:50 45 min Sykkel 1 (45)
19:00-19:45 45 min Sykkel 2 (45)
20:00-21:00 60 min Sykkel 3
21:05-21:35 30 min Sykkel 1 (30)
22:00-22:45 45 min Sykkel 2 (45)

 

Book live gruppetimer med instruktør her >

Del på Facebook