Sandra Nord

Model.Content.TrainerName

«Jeg ser kroppen som en helhet!»

Kontaktinformasjon:

sandra.nord@nordhelse.no

451 52 527

Senter:

Utdanning:

Bachelor i Bevegelsesvitenskap v/NTNU 2015, Easy Yoga-kurs 2015

Erfaring:

4 år som treningsveileder, easy yoga-instruktør

Spesialitet:

Livsstilsendring, mobilitet, forebyggende trening

Motivasjon:

Som din personlige trener tar jeg utgangspunkt i dine forutsetninger og behov, slik at vi sammen skal jobbe mot å nå dine mål. Mitt hovedfokus er mobilitetstrening, jeg mener dette gir grunnlaget for en god kroppsholdning, og en signifikant forbedring av treningsteknikker og resultater. Om du har en sittestillende eller aktiv hverdag, om du er ung eller gammel, vil jeg kunne hjelpe deg.